Kuvasarja Tarja Niskasesta vuodelta 1970-luvun lopulta

Tähän aikaan Tarja Niskasella oli tapana käydä joka aamu kampauttamassa hiuksensa samassa Ratakadun-talossa sijainneessa kampaamoliikkeessä. Kampaaja-Janne toimi myös Miss Suomi-kisoissa kampaajana. Samalla Tarja sai juotua aamukahvit. Rauhallinen hetki toimi myös hyvänä alkuna uuden päivän haasteisiin.

Jos Tarja ei ehtinyt kampaajalle, 10-vuotias tytär letitti äidin hiukset.

Tarja Niskasen kalenteri oli täpösen täynnä. Asiakkaat olivat sen ajan julkkiksia. Tarjan tuli olla huoliteltu ja asiakkaidensa luottamuksen arvoinen.

Asiakassuhteet olivat lähes ystävyyssuhteisiin verrattavia ja syvälliset ja usein hyvin henkilökohtaisetkin keskustelut jäivät ja pysyvät luottamuksellisina. Tarja Niskanen kokee saaneensa osakseen asiakkailtaan ainutkertaista avoimuutta ja yhteyttä, mistä hän on kiitollinen. Vaatteen valmistukseen liittyi vähintään neljä tapaamista, joissa räätälöitiin asiakkaille tilaustyönä täysin yksilöllinen vaate.

Tarja Niskanen kaipaa edelleen näitä ihmisiä. Hetket heidän kanssaan ovat olleet äärimmäisen tärkeitä ja antoisia.

Asiakkaan kuunteleminen on asiakassuhteen luomisessa erittäin oleellista ja keskeistä oikean yksilöllisen tuotteen tekemiseksi. Kiire ei saanut näkyä. Keskusteluilla oli asiakkaille syvällisempi merkitys. Asiakassuhteet olivat pitkäaikaisia. Turkkeja sama asiakas tilasi useampia. Turkit saattoivat auttaa asiakasta jopa ”eteenpäin elämän portailla”. Turkit antoivat asiakkaille itsevarmuutta ja nostivat asiakkaiden statusta sosiaalisessa elämässä. Pukeutumisen vaikutus itsetuntoon onkin Tarja Niskasen mukaan ”vaatteen perimmäinen tarkoitus”. Pukeutumisen tarkoitus on myös korostaa ihmisen yksilöllisyyttä ja persoonaa.

Ensimmäisessä tapaamisessa Tarja Niskanen kartoitti huolellisesti asiakkaansa yksilölliset tarpeet ja toiveet tutustumalla samalla asiakkaaseen henkilönä. Turkin on tarkoitus toimia asiakkaalla hänen persoonaansa tukien ja käyttötilanteisiin sopien. Ensimmäisessä tapaamisessa valittiin myös turkis keskustelemalla ja pyrkimällä löytämään asiakkaan toiveiden mukainen materiaali.

Takkien tekeminen aloitettiin tekemällä kankaasta asiakkaan päälle täysin mittojen mukaan ensi versio. Asiakas näki tässä vaiheessa ”mitä tuleman pitää”. Sitten tehtiin kaavat.